ReaX organiseert kwalitatieve opleidingen, masterclasses, workshops en andere activiteiten aan voordelige prijzen. Om het proces van inschrijving tot evaluatie goed te laten verlopen, zijn de voorwaarden van dit inschrijvingsreglement op deze activiteiten van toepassing. 

Door het plaatsen van een inschrijving erken je de inhoud van dit inschrijvingsreglement te hebben gelezen en te aanvaarden. 

Onze gegevens 

 • De activiteiten worden aangeboden door ReaX, met maatschappelijke zetel te Hazenpad 11, 2560 Nijlen en met ondernemingsnummer 0548.774.530. 
 • Je kan ons bereiken via e-mail op info@reax.be of telefonisch op 0473 67 08 47. 

Inschrijving 

 • De enige manier om je in te schrijven voor de activiteiten van ReaX is door op www.reax.be het inschrijvingsformulier in te vullen op de pagina van de activiteit in kwestie. Inschrijvingen via mail, telefoon, Facebook of eender welk ander kanaal zijn niet geldig (tenzij in het kader van de interesselijst, zoals hieronder omschreven). 
 • We streven er bij onze activiteiten naar om actief aan de slag te gaan met onze groepen. Daarom zetten we een limiet op het aantal deelnemers per sessie. Zodra een activiteit volzet is, kun je je inschrijven voor de interesselijst door te mailen naar info@reax.be
 • Wanneer een deelnemer annuleert, bieden we de vrijgekomen plaats aan, aan wie eerst staat op de interesselijst. We brengen je op de hoogte van de vrije plaats via email op het door jou opgegeven e-mailadres. Om de aangeboden reserveplaats te reserveren, dien je de online inschrijving te vervolledigen binnen drie (3) kalenderdagen na verzending van onze email. Bij gebreke daaraan zal je plaats worden aangeboden aan iemand anders op de interesselijst. Je inschrijving is pas definitief van zodra je van ons een bevestigingsemail ontvangt. 

Facturatie en betaling 

 • Na het inschrijven via www.reax.be ontvang je automatisch een bevestiging van de inschrijving per mail. Pas bij ontvangst van deze bevestiging is jouw inschrijving definitief. 
 • Facturatiegegevens en/of bestelbonnen kunnen bij de online inschrijving toegevoegd worden, of gemaild worden info@reax.be.
 • Indien gewenst, kunt u een factuur aanvragen.
 • Betaling dient te geschieden via Mollie.

Prijzen 

 • Prijzen worden per activiteit berekend.
 • Prijzen vermeld op de website zijn steeds in Euro en – waar van toepassing – inclusief BTW. 
 • Prijzen vermeld op de website vormen geen bindend aanbod en kunnen op elk ogenblik door ons gewijzigd worden. Een eventuele prijsaanpassing geldt niet voor reeds afgeronde inschrijvingen (tenzij de oorspronkelijk vermelde prijs duidelijk een vergissing betreft, in welk geval we je per e-mail op de hoogte stellen). 

Deelname annuleren? 

 • Een annulering is enkel geldig via e-mail naar info@reax.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annuleringsvoorwaarden. 
 • Je kan kosteloos annuleren tot en met één week voor aanvang van de activiteit. Annuleer je na deze datum, dan ben je het volledige deelnamegeld verschuldigd. 
 • Een vervanger sturen in jouw plaats kan uiteraard en die aanpassing van de inschrijving is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via mail. 
 • Ben je ziek en kun je er daardoor niet bij zijn? Dan kun je je inschrijving kosteloos annuleren op vertoon van een ziektebriefje, dat je ons bezorgt (ingescand) ten laatste 2 dagen na de opleiding. Ten laatste voor aanvang van de opleiding laat je ons alvast weten dat je niet aanwezig zal zijn wegens ziekte. 
 • Wie annuleert, kan het reeds betaalde bedrag in geen geval overdragen naar een andere activiteit of een zelfde activiteit op een ander moment. Indien je recht hebt op terugbetaling, wordt het verschuldigde bedrag overgeschreven naar de bankrekening waarmee je de betaling initieel uitvoerde. 
 • Voldoe je niet aan de voorwaarden voor annulatie en kom je niet opdagen op de activiteit in kwestie, dan ben je het betaalde bedrag kwijt.

 Annulering of wijziging door ReaX 

 • ReaX kan beslissen om een activiteit niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimumaantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. We brengen je van dergelijke situatie zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Je hebt in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. Indien reeds een betaling werd gedaan, zal deze worden teruggestort op het rekeningnummer waarmee de betaling oorspronkelijk werd verricht. Wordt in elk geval (niet limitatief) beschouwd als overmacht: ziekte of andere onverwachte onbeschikbaarheid van de lesgever, overheidsmaatregelen, redelijke voorzorgsmaatregelen in het kader van de veiligheid of gezondheid, plotse onbeschikbaarheid van de gereserveerde locatie of faciliteiten, enz. 
 • ReaX kan ook omwille van organisatorische redenen een activiteit laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever inschakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet aanwezig kan zijn op het gewijzigde tijdstip, kan je de activiteit kosteloos annuleren door dit onverwijld te melden via e-mail naar info@reax.be. 

Privacy en jouw gegevens 

 • ReaX hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). Je kan hier (link) meer informatie vinden: https://www.Reax.be

Varia 

 • De aansprakelijkheid van ReaX is steeds beperkt tot de waarde van jouw bestelling (desgevallend verhoogd met toepasselijke wettelijke intresten). ReaX is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, verlies van verwachte winst, verlies van voordelen, reputatieschade, verhoging van algemene kosten, enz. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierin voorzien zijn niet van toepassing m.b.t. lichamelijke schade, schade veroorzaakt door opzet of bedrieglijke fout van ReaX of enige andere schade die niet kan worden beperkt overeenkomstig toepasselijk recht. 
 • Afwijkingen op dit inschrijvingsreglement zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
 • Dit inschrijvingsreglement kan op elk ogenblik gewijzigd worden door ReaX. Wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds definitief geworden inschrijvingen. 
 • Indien een van de voorwaarden van dit inschrijvingsreglement nietig zou worden bevonden, tast dit in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan. De nietige bepaling zal waar mogelijk gereduceerd of aangepast worden tot hetgeen wettelijk toegelaten, in overeenstemming met haar oorspronkelijke doel. 
 • Dit inschrijvingsreglement wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen afdeling Mechelen bevoegd zijn. 

Gepubliceerd op  17 augustus 2021 00:00

Cookies